Home

Příbuzná slova ke slovu hudební

Harmonika a harmonium jsou příbuzná slova Klikni na slova příbuzná k danému vyjmenovanému slovu, odůvodni pravopis: přežvýkavec zviklat žvýkací žvýkačka zvykat zvyšovat zvýšit zvídavost přežvykovat cizí slovo mající význam. ABZ.cz: slovník cizích slov - on-line hledání. Tip: Diakritika je při vyhledávání ošetřena, proto nezáleží zda je zadaný dotaz česky nebo cesky, výsledek je pro oba dotazy stejný. Nevadí, ABZ výkladový online slovník cizích slov vyhledává automaticky i ve výslovnosti termínů TVOŘENÍ SLOV. Bylo by mylné domnívat se, že vývoj češtiny skončil někdy v době národního obrození. Stejně jako se mění okolní svět, musí se měnit i jazyk, kterým svět uchopujeme Vymyslete příbuzná slova ke slovu mluva. Slovníček pojmů aneb Co si zapamatovat z odvozování slov

Příbuzná slova k vyjmenovaným slovům po

 1. Klikni na slova příbuzná k danému vyjmenovanému slovu, odůvodni pravopis: usychá sychravý usychající zasychat sykavka usypat přisypat vysychat usyslit
 2. Snmek 11:Chew on this. Wikimedia [online]. 2009-07-11 [cit. 2013-08-17]. Dostupn z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chew_On_This_%283709924075%29.jpg
 3. Klikni na slova příbuzná k danému vyjmenovanému slovu, odůvodni pravopis: vysočina viset vystavit výška výšina vyspět povýšit výskat
 4. Veškeré informace prezentované na tomto serveru jsou autorským dílem ve smyslu autorského zákona. Nositelem autorských práv k těmto stránkám je ÚJČ AV ČR, v. v. i. Jakékoliv kopírování informací zde uvedených je možné pouze se souhlasem autora.
 5. M: my (zájmeno 1. os. mn. č.), mýt (mycí, myčka, umýt, umývat, umývadlo i umyvadlo, umývárna i umyvárna, pomyje, mýval, mýdlo, mydlit, mydlář, mydlina), myslit i myslet (mysl, myšlenka, pomyslit i pomyslet, pomýšlet, přemýšlet, vymyslit i vymyslet, vymýšlet, výmysl, úmysl, usmyslit si i usmyslet si, smýšlení, smyšlenka, smysl, smyslný, nesmyslný, průmysl, myslivec, myslivna, Nezamysl, Nezamyslice, Přemysl), mýlit se (mýlka, mylný, omyl, zmýlená), hmyz (hmyzí, hmyzožravec), myš (myší, myšina), hlemýžď, mýtit (mýtina, vymýtit, vymycovat), zamykat (odmykat, nedomykat, vymykat se, výmyk, přimykat se), smýkat (smyk, smýčit, smyčec, smyčka, průsmyk), dmýchat (rozdmýchat, dmychadlo i dmýchadlo), chmýří, nachomýtnout se (ochomýtat se), mýto (mýtné, Mýto), mykat (mykaný), mys, sumýš; Litomyšl, Kamýk.

Klikni na slova pbuzn k danmu vyjmenovanmu slovu, odvodni pravopis:nasypalspatsypacsypkovinaspavpespacspkasypksirupnasypatKlikni na slova příbuzná k danému vyjmenovanému slovu, odůvodni pravopis: pytlovina pitva pytláctví pitvat pytlík Pitvořit se strašpytel pytlačit

Klikni na slova příbuzná k danému vyjmenovanému slovu, odůvodni pravopis: odvykat zvyk zvídavost zlozvyk návyk zvyklý Příbuzná slova. Teď si naopak představte slovo VODOVOD: K tomu slovo VODOVODNÍ (například kohoutek) A teď třeba slovo POVODEŇ Dále si můžeme představit slovo VODOVÉ (třeba barvy). Všimněte si, že pokaždé jsme si představili něco úplně jiného.. Se slovem ližiny, které se obvykle užívá v množném čísle, se nejčastěji setkáváme ve slovním spojení střešní ližiny. Jsou to podélné vyztužené lišty na střechách automobilů, na něž se připevňuje autozahrádka nebo nosič na kola či lyže, např. Příjemným detailem kombíků jsou integrované střešní ližiny s možností nastavení vzdálenosti příčných nosníků. Nosič lyží musí být přimontován na pevné střešní ližiny nebo na zahrádku.Název houby pýchavky, jejíž zralé plodnice po zmáčknutí vyfouknou žlutohnědý oblak s výtrusy, je odvozen z již neužívaného slovesa pýchati s významem ‚dout, foukat‘. Stejný původ má i podstatné jméno pýcha, k němuž je v současných PČP pýchavka přiřazena.Pykat znamená ‚nést trest za něco, trpět‘: děti nesmějí pykat za naše provinění. Původ slova je ve staročeském pykati s významem ‚želet, litovat, mrzet se‘.

PRAVIDLA - Vyjmenovaná slova. Připravili jsme pro vás pravopisná pravidla pro psaní vyjmenovaných slov (zastarale označovaných jako Vyjmenovaná slova jsou slova domácí, v jejichž kořenech se píše po obojetných souhláskách B, F, L, M, P, S, V a Z správně samohláska trvdé y/ý (a stejný.. Vymítat je varianta slovesa vymetat. Užívá se v přeneseném významu ‚vyhánět; dělat pořádek v nějakém prostředí‘. Uplatňuje se ve spojeních vymítat ďábla, zlé duchy, démony, čerty, zlo; vymítat kacířství z lůna církve. Setkáme se s ním i v úsloví vymítat/vyhánět čerta ďáblem (popř. ďábla belzebubem). Bezpředponové sloveso v podobě *mítat se neužívá (uplatňuje se pouze metat); zato ve spojení s předponami zjistíme souvislost s celou řadou významově vzdálených sloves: namítat, odmítat, omítat, promítat, přemítat, zamítat, zmítat. S ‑í‑ píšeme pochopitelně i odvozené činitelské podstatné jméno vymítač: Někteří vymítači ďábla vymítají zlo tak vehementně, že téměř vymýtí své pacienty.V: vy (zájmeno 2. os. mn. č.), vykat, vysoký (vysočina, Vysočany, vyšší, výše, výška, výšina, povýšit, vyvýšit, vyvýšenina, zvýšit, převyšovat, Vyšehrad), výt (zavýt), výskat (výskot, zavýsknout), zvykat (zvyk, zlozvyk, zvyknout, zvyklost, navykat, navyknout, návyk, odvykat, odvyknout, obvyklý), žvýkat (žvýkací, přežvykovat, přežvýkavec, žvýkačka), vydra (vydří, vydrovka, Povydří), výr (pták), vyžle (Vyžlovka), povyk (povykovat), výheň, cavyky, vyza; Vyškov, Výtoň, předpona vy‑/vý‑, např. vyslechnout, vyvařit, výslech, výborný, výzkumný.

Příbuzná slova ke slovu vůn

Slovník cizích slov - pokud hledáte význam cizího slova, výrazu, navštivte nás online. Vítejte na stránkách našeho nového slovníku cizích slov na adrese: www.slovnik-cizich-slov.net. Náš slovník cizích slov jak již z názvu vyplývá obsahuje zejména cizí slova, ale i zkratky a další jednotky.. letecký uletí letadélko odlet přiletěl letoun Slova příbuzná jsou slova, která mají společnou část - kořen. Významy příbuzných slov spolu souvisí, jsou si blízké. letadlo letecký uletí letadélko odlet přiletěl letoun. 3 Kořen slova - LES Kořen slova - LÉK nnadlesní Lesní lesní l lesník lék lékárna léky lékař Klikni na slova příbuzná k danému vyjmenovanému slovu, odůvodni pravopis: nasypat sýpka přesýpací sípavý sirup sypkovina nasypal sypací sypký sípatSlova mlýn a mlít jsou hláskově i významově podobná, přesto se jejich pravopis různí, protože nejde o slova příbuzná. Podstatné jméno mlýn (mlynář, mlýnice) do češtiny přišlo ze staroněmeckého mulīn (v němčině dnes Mühle). Sloveso mlít (stejně jako výrazy mletí, mlecí, mleč) pochází z praslovanského *melti. Již ve staré češtině došlo k přesmyku hlásek el (mleti) a zdloužení slabiky na lé (mléti); v ní se pak é zúžilo na í (mlíti). Stejnou změnu můžeme sledovat např. u slovesa třít z praslovanského *terti.

Příbuzná slova

 1. Popis prce se vzdlvacm materilem: ci jsou usazeni ped interaktivn tabuli. Uitel spout prezentaci.Snmek 3- 12: k si dkladn pete slova v rmeku a ozna my pouze slova pbuzn k danmu vyfocenmu vyjmenovanmu slovu. Pokud postupoval sprvn, objev se smajlk ukazujc jedniku, pokud patn, usly varovn tn.
 2. Komentáře, návrhy, náměty a připomínky pište na ucazpodskoli@gmail.com
 3. L: slyšet (slyšitelný, slýchat, nedoslýchavý), mlýn (mlynář, mlýnice), blýskat se (blýsknout se, zablýsknout se, blýskavice, blýskavý, blyštět se), polykat (zalykat se), vzlykat (vzlyknout, vzlyk, vzlykot), plynout (uplynout, rozplynout se, rozplývat se, splynout, splývat, oplývat, vyplývat, plynulý, plyn, plynný, plynárna, plynoměr, plynojem), plýtvat, lysý (lysina, lyska, Lysá, Lysolaje), lýtko, lýko (lýčí, lýčený (lýkový), lýkovec, lýkožrout), lyže (lyžovat, lyžař), pelyněk, plyš, slynout, plytký, vlys (vlýsek, vlysový); Volyně.
 4. Vyžle je původně jedno z plemen menšího loveckého psa, který se dříve (společně s chrty a ohaři) užíval při honech. V Jungmannově slovníku je uvedena věta: Často malé wyžlátko za liškau padá w dupátko. Postupně se názvem vyžle označovala i strašidelná bytost –⁠ malý hubený pes; dnes je toto slovo známo jedině jako označení velmi hubeného dítěte: Byla jsem tenkrát strašné vyžle, sukýnku jsem měla na kšandě, protože mi nedržela.
 5. Označ pouze slova příbuzná k danému vyjmenovanému slovu, odůvodni pravopis: pila pylová opylují pilník pilný opylená piliny
 6. Slovo sirup píšeme současným pravopisem od roku 1957, kdy bylo v PČP opraveno y na i. Mylná etymologie vedla k jeho spojování se slovem syrý a podle něj se toto slovo psalo s y. Podstatné jméno sirup pochází z arabštiny (šarāb –⁠ nápoj), do Evropy se dostalo prostřednictvím latiny (siru(p)pus/sirop(p)us), do češtiny pak přišlo z němčiny (Sirup).
 7. PSJČ (díl IV, část 2, 1944–⁠1948) uvádí pro označení dětské hry sloveso pykat. PČP z roku 1957 mají jen slovo pykat (bez vysvětlení významu). SSJČ (1960–⁠1971) slovesa pykat a pikat rozlišuje stejně jako současná PČP.

Vyjmenovaná slova po

 1. Klikni na slova příbuzná k danému vyjmenovanému slovu, odůvodni pravopis: synovský synovec syndrom zlosyn syneček synek synonymum synagoga
 2. Slova příbuzná ke slovu. Sestav příbuzná slova se společnou částí obyčej a doplň je do vět. Pak - KONTROLA
 3. Hlavní obsah. příbuzná. Podstatné jméno, rod ženský. ро́дственница кого. Odvozená slova. příbuznost příbuzný
 4. Obojetnost souhlásek souvisí s historickým vývojem češtiny, přesněji s výslovností. Výslovnost samohlásky označené písmeny i a y je v dnešní češtině naprosto stejná (rozdíly najdeme jen v některých nářečích), ale ve staré češtině byl rozdíl mezi nimi jasně slyšitelný, nebylo proto třeba pořizovat soupis slov s y. Rozdíly ve výslovnosti i –⁠ y mizí již v době husitské, ale v písmu je i –⁠ y zachováno dodnes. Jinak než prostým zapamatováním výčtu slov už dnes na rozdíl od starých Čechů nepoznáme, že se v nich píše y (viz Z historie českého pravopisu).
 5. Klikni na slova příbuzná k danému vyjmenovanému slovu, odůvodni pravopis: jazykověda jazykový získat jazykolam jazýček jazykovědec brzy zívat

příbuzná slova k vyjmenovaným slovům p

Pravopisné křižovatky Stavba slova, slova příbuzná autor: Topil Zdeněk doporučená cena: 100Kč naše cena:100Kč. Nejhledanější slova. 1. miláček 2. slza 3. huspenina 4. význam 5. situace 6. povrchní 7. problém 8. další 9. věrnost 10. možnost 11. zlatíčko 12. informace 13. relevantní 14.. S: syn (synovský, synovec, zlosyn, Syneč), sytý (sytost, dosyta, nasytit, nenasytný), sýr (syreček, sýrař, sýrárna, syrovátka, Sýrovice), syrový (syrovinka), syrý (syrový), sychravý (Sychrov), usychat i usýchat (vysychat i vysýchat), sýkora (sýkořice), sýček, sysel, syčet (sykat, sykot), sypat (sypký, sýpka, sypek, nasypat, násyp, násypný, osypaný, vysypat, zasypat, zásyp); Bosyně.Označ pouze slova příbuzná k danému vyjmenovanému slovu, odůvodni pravopis: pilka pyšný pyšně pýchavka pichlavý přepych píle

Internetová jazyková příručka: Vyjmenovaná slova

11. Tvoření slov - Studuju.c

Český hudební slovník osob a institucí. Centrum hudební lexikografie. Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity Vedoucí redaktor: Petr Macek Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková ZDROJE: Snímek 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12: In:Office.microsoft.com[online]. 2010-01-12 [cit. 2012-03-19]. Dostupné z: http://office.microsoft.com/cs-cz/images K Klíčová slova: páv, pyl, pytel, syn, suchý, písek, vysoký, učit se, jazyk Snímek 11: Chew on this. Wikimedia [online]. 2009-07-11 [cit. 2013-08-17]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chew_On_This_%283709924075%29.jpg Příbuzná slova tvoří skupinu slov odvozených ze stejného základu, např. active, actively, activities, and activity. Je rozdíl mezi pasivním a aktivním Všechna slova v následujících seznamech se nacházejí v seznamu 2000 slov. Celkové množství je větší než 2 tis, protože mnohá slova mohou být.. slo ablony:Ronk: III. Tento projekt je spolufinancovn Evrom socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky. Byl uskutenn z prostedk grantovho projektu OPVK. Příbuzná slova k vyjmenovaným slovům po:. P,S,V,Z. Číslo šablony:. Mgr. Jana Michálková Základní škola a Mateřská škola pro tělesně postižené, Liberec, Lužická 920/7, Příspěvková organizace. Ročník: III.

Odeslat výpisek na e-mail

Snmek 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12:In:Office.microsoft.com [online]. 2010-01-12 [cit. 2012-03-19]. Dostupn z: http://office.microsoft.com/cs-cz/imagesB: být (bych, bys, by, bychom, byste, abych, abys, aby, …, kdybych, kdybys, kdyby, …, bytí, živobytí, bývat, bývalý, byt, bytná, bytový, bytelný, bytost, bydlit i bydlet, bydliště, obydlí, bydlo (příbytek, živobytí), dobýt, dobyvatel, dobytek, dobytče, dobytkářství, nabýt, nabývat, nábytek, obývat, obyvatel, obyvatelstvo, odbýt, odbyt, neodbytný, pozbýt, přebýt, přebývat, přebytek, přibýt, přibývat, příbytek, ubýt, ubývat, úbytek, zbývat, zbytek, zabývat se), obyčej (obyčejný), bystrý (bystře, bystrost, bystřina, Bystrc, Bystřice), bylina (býlí, býložravec, černobýl, zlatobýl), kobyla (kobylka, Kobylisy), býk (býček, býčí, býkovec), babyka; Bydžov, Přibyslav, Bylany, Hrabyně; Zbyněk.Vyjmenovaná slova jsou domácí slova (výjimečně i zdomácnělá: lyže), v jejichž kořenech (výjimečně i v příponě: brzy, slepýš, kopyto) se píše po tzv. pravopisně obojetných souhláskách y/ý. Toto y/ý píšeme rovněž ve slovech odvozených. Osobní jména se pravopisným pravidlům nemusejí vždy podřizovat, proto se v souladu s tradicí lze setkat se jmény Mlynář i Mlinář, Syrovátka i Sirovátka, Zima i Zyma apod.

F: Po f se v kořenech domácích slov y/ý nepíše, proto vyjmenovaná slova po f v češtině nemáme. V některých učebnicích a přehledech vyjmenovaných slov bývá uvedeno přejaté slovo fyzika. Obojetnost f se projevuje zvláště v koncovkách (grafy, žirafy, ale v kafi). Zjistěte počet znaků, slov, úhozů a vět, zobrazte si nejčastější slova nebo text pozpátku. Počet slov, vět, normostran, úhozů

Příbuzná slova k vyjmenovaným slovům po: PowerPoint Presentatio

význam slova souradna slova: příbuzné významy slov, které patří k nadřazenému pojmu (červeň-modř-žluť-zeleň = barva, jídelna-ložnice-obývací pokoj-kuchyně = pokoj, pondělí-úterý-středa...=týden) Mgr. Jana Michlkov Zkladn kola a Matesk kola pro tlesn postien, Liberec, Luick 920/7,Pspvkov organizaceZ: brzy, jazyk (jazýček, jazykozpyt, jazykověda, dvojjazyčný, jazylka), nazývat (se) (vyzývat, vyzývavý, vzývat, ozývat se); Ruzyně.

Video: Vyjmenovaná slova k vybarvení Mimibazar

Slova příbuzná ke slovu

Klikni na slova pbuzn k danmu vyjmenovanmu slovu, odvodni pravopis:usychzasychatusypatvysychatusyslitpisypatsykavkausychajcsychravKlikni na slova pbuzn k danmu vyjmenovanmu slovu, odvodni pravopis:vkavisetvysptvystavitvinavskatpovitvysoinaPodle SSJČ slovo ližiny označuje kovové nebo dřevěné trámce, které slouží k posunování těžkých břemen nebo mohou tvořit součást nosných konstrukcí lešení, např. Břemeno leží na ližinách a zdvižných vidlicích mezi předními a zadními koly. Od jara je schodiště vybaveno ližinami, které handicapovaným umožňují bezproblémový vstup. Při natahování na ližiny odtahového vozu zůstávají kola zablokovaná a může dojít k poškození částí motoru. Pod zadní částí trupu je ližina, která má delší typy letadel ochránit při startu před nárazem o zem. Kostru tvoří sloupky, ližiny a vzpěry. V PSJČ najdeme ještě další významy –⁠ označovaly se tak i trámce, které se kladly na měkké cesty nebo mokřiny, popř. oblé tyče položené a upevněné po obou stranách vozu. Pravidlo o rytmickom krátení. Písanie ypsilonu. Vybrané slová

Obdobnou pravopisnou hříčku můžeme vytvořit i ze slov vír a výr nebo vískat a výskat: Neopatrného výra se zmocnil vír a za chvíli na hladině po obou v‑rech nezbylo nic. Vískala mu ve vlasech a přitom výskala, dokud ji v‑skání neomrzela.Mnozí pisatelé jsou přesvědčeni, že ližina by se neměla psát s ‑i‑, protože jde o pojmenování odvozené od vyjmenovaného slova lyže. Není to však pravda –⁠ v tomto případě jde o tzv. falešnou etymologii. Podstatné jméno lyže jsme převzali z ruštiny až koncem 19. století, zatímco ližina je doložena už v Jungmannově Slovníku česko‑německém (díl II, 1836) jako synonymum podstatného jména líha = ‚to, na čem něco leží‘ nebo ‚dřeva dvě hladká, podlouhlá, po nichž se sudy smýkají‘. SSJČ definuje líhu jako ‚šikmý trámec pro posun těžkých břemen; postranní nebo spodní prkno povozu; dřevěný pružný můstek‘. Líha i ližina mají spojitost se slovesem ležet –⁠ léhat/líhat (srov. běžet –⁠ běhat –⁠ vybíhat).Noční motýl s úzkými křídly a s nápadně dlouhým sosákem se jmenuje lišaj (nejznámější je patrně lišaj smrtihlav). Pojmenování lišaje nesouvisí s vyjmenovaným slovem lysý; je etymologicky shodné s pojmenováním kožní choroby zvané lišej. Základem je výraz lichъ s významem ‚špatný, zlý‘ –⁠ kožní lišej je něco špatného, zlého. Podle starých lidových názorů byli za šiřitele moru, horečky nebo zimnice a kožních nemocí často považováni motýli a můry. Původní praslovanský název kožní choroby lišajь byl tedy přenesen na domnělého šiřitele této nemoci, motýla. Doklady obou slov najdeme např. v Jungmannově slovníku.

ABZ.cz: slovník cizích slov - on-line hledán

 1. Sloveso mýtit má význam ‚kácením zbavovat porostu, zejména stromů; kácet‘ (např. mýtit prales), popř. i ‚kácením (porostu) vytvářet‘ (mýtit cestu). Obvykle se užívá s předponou vy‑ (vymýtit) ve významu ‚vykácet, vysekat‘: vymýtit porost mezi pražci, pozemek bylo nutno vymýtit, zorat a oplotit, ale i v přeneseném významu ‚odstranit, vyhubit, vyhladit něco nežádoucího‘: vymýtit korupci, vymýtit zlo, snažili se vymýtit neštovice. Nedokonavým protějškem dokonavého vymýtit je vymycovat ‚odstraňovat‘: vymycovat fráze z veřejných projevů.
 2. METODICKÉ POKYNYCíl:Rozlišování vyjmenovaných slov a slov k nim příbuzných.Žáci hledají slova příbuzná k danému vyjmenovanému slovu, podle fotky. Správná příbuzná slova označí myší. Pokud se zmýlí, uslyší varovný tón. Prezentace slouží převážně k individuálnímu procvičování. Organizace: Výuku realizujeme v učebně opatřené interaktivní tabulí. Možná je i individuální výuka na počítači. Při vzdělávací činnosti uplatňujeme individuální přístup k žákům. Popis práce se vzdělávacím materiálem:Žáci jsou usazeni před interaktivní tabuli. Učitel spouští prezentaci. Snímek 3- 12:Žák si důkladně přečte slova v rámečku a označí myší pouze slova příbuzná k danému vyfocenému vyjmenovanému slovu. Pokud postupoval správně, objeví se smajlík ukazující jedničku, pokud špatně, uslyší varovný tón.
 3. Řady slov, popř. jejich pořadí, uváděné v nejrůznějších příručkách (PČP, mluvnice, školní učebnice) nejsou zcela totožné; mohou se lišit jak učebnice starší a současné, tak i výčty v různých typech učebnic a cvičebnic. Výběr slov v učebnicích není záležitostí Ústavu pro jazyk český, ale jednotlivých autorů a nakladatelství. Uvedený přehled je totožný s přehledem v platných PČP (akademická a školní verze jsou shodné). Zeměpisná a osobní jména jsou do přehledu vyjmenovaných slov zařazena výběrově; těch, v nichž se píše y/ý, je více.
 4. Klikni na slova pbuzn k danmu vyjmenovanmu slovu, odvodni pravopis:zvat jazykov jazykolam brzy jazykovdec zskatjazek jazykovda METODICK POKYNYCl: Rozliovn vyjmenovanch slov a slov k nim pbuznch.ci hledaj slova pbuzn k danmu vyjmenovanmu slovu, podle fotky. Sprvn pbuzn slova ozna..
 5. Slova příbuzná musí v podstatě splňovat dvě kritéria. Jednak musí mít stejný kořen, tedy část slova, která je společná pro všechna příbuzná slova, jednak spolu musí významově souviset. S naším slovem VŮNĚ jsou tedy příbuzná slova: VONĚT, PŘIVONĚT, NEVONĚT, DOVONĚT, NAVONĚT..

Nahlásit chybu ve výpisku

Klikni na slova pbuzn k danmu vyjmenovanmu slovu, odvodni pravopis:pytlctvstrapytelpytlkpitvatpytlovinapitvapytlaitPitvoit seP: pýcha (pyšný, pyšnit se, zpychnout, pýchavka, pych, přepych, Přepychy), pytel (pytlovina, pytlák, pytlačit), pysk (pyskatý, ptakopysk, Solopysky), netopýr, slepýš, pyl (opylovat), kopyto (sudokopytník), klopýtat (klopýtnout), třpytit se (třpyt, třpytivý, třpytka), zpytovat (jazykozpyt, nevyzpytatelný), pykat (odpykat), pýr (pýřavka), pýří, pýřit se (zapýřit se, pýřivý, čepýřit se), pyj; Chropyně, Pyšely; Spytihněv. Tvary vyjmenovaných slov a slova příbuzná. přiřazování slov příbuzných k VS. JAZYKOVÁ VÝCHOVA. Vyjmenovaná slova. Žák: - pamětně zvládá řadu vyjmenovaných slov. - rozumí významu vyjmenovaných slov, používá jejich znalost v praktických cvičeních

1. Tvoření slov: Nauka o tvoření slov = etymologie a) odvozování: slova příbuzná - společný základ slovotvorný základ: kořen = část slova, které nelze dále rozdělit kmen = část slova pod oddělení koncovky přípony: a) 3. Přejímání slov z cizích jazyků: Mnoho slov bylo převzato z latiny a řečtiny ÚJČ AV ČR, v. v. i., nenese žádnou zodpovědnost za případné škody vzniklé použitím informací prezentovaných na tomto serveru. ÚJČ AV ČR, v. v. i., si zároveň vyhrazuje právo měnit či upravovat poskytnuté informace bez předchozího upozornění. Význam slov. Zobrazit pouze úrovně Znáte významy slova PLASTER? A jak je to s nepočitatelností - morfémy - stavební prvky slova - nejmenší části slova, dále nečlenitelné s určitým významem - základové slovo - slovo, od kterého je jiné slovo odvozeno: smrk → smrkový - může být samo už odvozené: led → ledový → ledovec - slovotvorný základ - část slova bez koncovky.. Než si tedy vyjmenujeme slova příbuzná ke slovu VŮNĚ, nejprve s dovolením uvedu možné tvary tohoto podstatného jména. Ke slovu brzy je příbuzným slovem slovo brzičko, které je ale zároveň výjimkou, protože vzhledem k příponě -ičko se v tomto slově píše měkké i

Český jazyk - Tvary slov a slova příbuzná - YouTub

 1. P,S,V,Z kola: Zkladn a Matesk kola pro tlesn postien, Luick 920/7, Liberec, pspvkov organizaceslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3452Nzev projektu: Kvalita, interaktivita a kreativita (KIK)Nzev ablony: Inovace a zkvalitnn vuky prostednictvm ICTNzev vukovho materilu: Pbuzn slova po p, s, v , zAutor vukovho materilu: Mgr. Jana MichlkovDatum (obdob), ve kterm byl vzdlvac materil vytvoen: 27.8. 2013Stupe a typ vzdlvn: zkladn vzdlvn prvn stupe - prvn obdobVzdlvac obor a tematick okruh: esk jazyk- Vyjmenovan slova Ronk, pro kter je vukov materil uren: III.Druh uebnho materilu: prezentace s pracovnmi listy Anotace: Prezentace seznamuje ky svybranmi vyjmenovanmi slovy a slovy k nim pbuznmi. k si procviuje pomoc zptn vazby pbuzn slova po p, s, v, z.Klov slova: pcha,pyl, pytel, syn, usychat, sypat, vysok, zvykat, vkat, jazyk a slova k nim pbuznDruh interaktivity: kombinovan
 2. Význam slova souřadná slova ve slovníku cizích slov. (lingvistika) příbuzné významy slov, které patří k nadřazenému pojmu (červeň-modř-žluť-zeleň = barva, jídelna-ložnice-obývací pokoj-kuchyně = pokoj, pondělí-úterý-středa...=týden)
 3. Spojením slov sám a zřejmý vzniká samozřejmý, tedy samozřejmě. Samozřejmost. 5. Shlédnutí videa. Od slov modlit se, modla, modlení apod
 4. tisk_Přehledová tabulka učiva - vyjmenovaná slova a slova příbuzná.pdf
 5. Příbuzná slova k vyjmenovaným slovům po: P,S,V,Z Číslo šablony: Mgr. Jana Michálková Základní škola a Mateřská škola pro tělesně postižené, Liberec, Lužická 920/7, Příspěvková organizace Ročník: III. Tento projekt je spolufinancován Evroým sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Byl uskutečněn z prostředků grantového projektu OPVK.
 6. Škola: Základní a Mateřská škola pro tělesně postižené, Lužická 920/7, Liberec, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3452 Název projektu: Kvalita, interaktivita a kreativita (KIK) Název šablony: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název výukového materiálu: Příbuzná slova po p, s, v , z Autor výukového materiálu: Mgr. Jana Michálková Datum (období), ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: 27.8. 2013 Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání – první stupeň - první období Vzdělávací obor a tematický okruh: Český jazyk- Vyjmenovaná slova Ročník, pro který je výukový materiál určen: III. Druh učebního materiálu: prezentace s pracovními listy Anotace:Prezentace seznamuje žáky s vybranými vyjmenovanými slovy a slovy k nim příbuznými. Žák si procvičuje pomocí zpětné vazby příbuzná slova po p, s, v, z. Klíčová slova: pýcha,pyl, pytel, syn, usychat, sypat, vysoký, zvykat, žvýkat, jazyk a slova k nim příbuzná Druh interaktivity: kombinovaná
 7. Ozna pouze slova pbuzn k danmu vyjmenovanmu slovu, odvodni pravopis:lyncile lztkomlsn Lza. byla domablekblbylinkkabl barvabylinkovbloravecobilobydlMETODICK POKYNYCl: Rozliovn vyjmenovanch slov a slov k nim pbuznch.ci hledaj slova pbuzn k danmu vyjmenovanmu slovu..

Slova a výrazy ve slovníku cizcích slov začinající na písmeno

PRAVIDLA - Vyjmenovaná slova

příbuzný - Wikislovní

 • Hruboskalsko parkování.
 • Mezi námi děvčaty.
 • Hummer v5.
 • Talia al ghul arrow.
 • Panoramatické fotky 360° iphone.
 • Chorinea sylphina.
 • Chovanec josef.
 • Plastové lišty na kabely.
 • Autocamp luka vir.
 • Spacex news.
 • Dopravni situace vejprty.
 • Teploty tání a varu prvků.
 • Engels žid.
 • Domácí zmrzlina čokoládová.
 • Písnička text.
 • Životopis v angličtině online zdarma.
 • Sušený vaječný bílek recepty.
 • Brambory diabetes.
 • Cukrovka 2 typu hodnoty.
 • Co2 bombičky.
 • Kniha džunglí 2016 postavy.
 • Teplota moře egypt.
 • Malá mořská víla 2020.
 • Jak polepit kolo.
 • Šířka ramen.
 • Události 1980.
 • Warrens.
 • Intoxikace rivotrilem.
 • Rovné šití cena.
 • Řetěz k pile hecht 2035 33e52e.
 • Skoda america.
 • It české titulky.
 • Slavkov u brna.
 • Odstranění znamének laserem olomouc.
 • Předpažbí ar15.
 • Nemoci psů příznaky.
 • Stěr z děložního čípku výsledky.
 • Sepa platba fio.
 • Bbc fitness bulovka ceník.
 • Fotbalové dresy nike.
 • Koberečky toyota auris.