Pierwsze prace z marsjańskim piaskiem – CHIMRA

Oto miejsce pierwszego kopania, za pomocą łychy przyrządu CHIMRA.

9 października zespół łazika Curiosity zdecydował o pierwszym zaczerpnięciu próbki marsjańskiej gleby (więcej tutaj) przy pomocy łychy wchodzącej w skład systemu CHIMRA. Już dzień później, podczas 64. marsjańskiego dnia misji pobrano do mechanizmów łazika pierwszy piasek z Czerwonej Planety. Pobrany materiał został zgodnie z planem przesiany za pomocą sit i podzielony na porcje, a następnie poddany wibracjom mającym oczyścić wewnętrzne powierzchnie zasobników. Celem pierwszego i drugiego pobrania jest jedynie sprawdzenie działania CHIMRY i jej oczyszczenie. Dopiero kolejne próbki, pobrane z obszaru Rocknest, zostaną wprowadzone do urządzeń analitycznych.

Oto obszar Rocknest, na którym łazik po raz pierwszy użył swej łopaty. Zdjęcie zrobione podczas 52 solu, kiedy łazik był jeszcze w drodze do tego miejsca.

Podczas ostatnich dwóch soli, naukowcy i inżynierowie zastanawiali się czym może być niewielkie, jasne ciało obce znajdujące się tuż obok wykopu (zobacz tutaj) Obecnie przypuszcza się, że jest to fragment plastikowego owinięcia przewodów, który spadł na łazik ze stopnia obniżającego (Descent Stage) podczas lądowania pojazdu w sierpniu. Obiekt ten będzie jednak poddany głębszej analizie po wysypaniu gleby z łychy łazika.

W trakcie 63 sol wykonano szczegółowe pomiary meteorologiczne za pomocą stacji pogodowej REMS. Ponadto łazik, o świcie 64 solu, tuz przed załadowaniem komend na ten sol, wykonał panoramę okolicy przy użyciu kamer MastCam.

Po śledztwie dotyczącym nieszczęsnego fragmentu zostanie wykonane drugie pobranie, bardzo podobne do pierwszego. Po tych dwóch pobraniach, nastąpią dwa kolejne, które testować już będą przyrządy wewnątrz łazika: SAM i CheMin.

(na podstawie:http://www.nasa.gov/mission_pages/msl/news/msl20121010.html)